Zdjęcia do legitymacji

W Polsce jest występuje kilkadziesiąt rodzajów legitymacji. Często bywa tak, że do różnych rodzajów legitymacji wymagane są różnego rodzaju zdjęcia – różniące się w zakresie wymiarów oraz sposobu prezentowania osoby. Najważniejszą funkcją legitymacji, jak i załączanego do niej zdjęcia jest identyfikacja posiadacza w związku z tym fotografia jest zawsze na pierwszym planie.

Zdjęcie do legitymacji szkolnej

Legitymację szkolną posiadać musi każdy uczeń polskiej szkoły. Potwierdza ona bowiem fakt kształcenia się, a także uprawnia do wielu zniżek np. na komunikację miejską. Legitymacja jest wydawana na wniosek ucznia lub rodzica przez dyrektora szkoły. Uczeń musi jedynie dostarczyć prawidłowe zdjęcie do legitymacji szkolnej wymiary 3 x 4,2 cm. W praktyce fotografowie wykonują zdjęcia o najbardziej popularnych rozmiarach, czyli 3,5 x 4,5 cm, a pracownicy sekretariatu szkoły przycinają je. Jednakże, aby uniknąć ewentualnych problemów i dodatkowej pracy możemy poprosić fotografa, aby sam przycią w odpowiedni sposób zdjęcie. W takim przypadku warto jednak dopytać w sekretariacie szkoły lub u Pani Dyrektor, jakie są w danej szkole wymiary zdjęcia do legitymacji wymagane. Jeżeli chodzi o inne wymagania to zdjęcie wykonuje się w tzw. półprofilu. Na fotografii powinno być widoczne lewe uchu (należy je odsłonić), zaś twarz równomiernie oświetlona. Zdjęcie do legitymacji szkolnej nie jest zdjęciem biometrycznym.

Zdjęcie do legitymacji studenckiej

Zdjęcie do legitymacji studenckiej dostarcza się do dziekanatu wydziału, na którym podejmujemy studia. W przypadku gdy omawiamy zdjęcie do legitymacji studenckiej wymiary są kluczowe i wynoszą one podobnie jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego 3,5 x 4,5 cm. W zakresie wymagań dotyczących zdjęcia do legitymacji studenckiej uczelnie wprost odsyłają do strony obywatel.pl na której wypisane są wymagania dotyczące zdjęć do dowodu. Zatem zdjęcie do legitymacji jest tzw. zdjęciem biometrycznym, który powinno być aktualne, czyli zrobione 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie legitymacji.

Zdjęcie do legitymacji policyjnej

Kwestie dotyczące tego, jak powinno wyglądać zdjęcie do legitymacji policyjnej (legitymacji służbowej policjanta) reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów. Zgodnie z tym aktem prawnym zdjęcie do legitymacji policyjnej wymiary powinno mieć takie, jak normalne zdjęcie do paszportu, czyli 35 x 45 mm. Fotografia powinna przedstawiać policjanta w mundurze, ale bez nakrycia głowy. Z dobrych informacji – Policja zapłaci za wykonanie legitymacyjnego zdjęcia, więc można spokojnie iść do profesjonalnego zakładu fotograficznego, gdyż posiadanie legitymacji służbowej policja uznaje za niezbędne wyposażenie policjanta, w związku z czym koszt takowej pokrywa Skarb Państwa.

Zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 1 września 2017 zmianie uległ wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Obecnie zdjęcie do legitymacji dla osób niepełnosprawnych powinno być takie jak zdjęcie do paszportu, czy zdjęcie do dowodu osobistego. Zatem fotografia powinna mieć wymiary 35 x 45 mm, być kolorowa i aktualna. Do wniosku o wydanie legitymacji załącza się jedną fotografię. Zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej to tzw. zdjęcie biometryczne.

Zdjęcie do legitymacji nauczycielskiej

Zdjęcie do legitymacji nauczycielskiej jego wymiary oraz kwestie związane z jego specyfikacją określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Zdjęcie do legitymacji nauczycielskiej powinno być kolorową fotografią o wymiarach 20 x 25 mm i rozdzielczości nie mniejszej niż 30 dpi.