Zdjęcie biometryczne

Zdjęcie biometryczne – co to jest?

Zdjęcie biometryczne to takie zdjęcie, które umożliwia identyfikację danej osoby po stałych cechach twarzy. Chodzi o to kształt naszej twarzy oraz rozkład poszczególnych ‘elementów’ takich jak nos, oczy, usta oraz ich wielkość, jak i kształt są na tak charakterystyczne, że pozwalają na identyfikację danej osoby poprzez odpowiednie wyliczenia.

Zdjęcia biometryczne w Polsce zyskały szczególną popularność od 2015, gdy wprowadzono nowy wzór dowodu osobistego, który wymaga właśnie załączenia zdjęcia biometrycznego. Równocześnie zdjęcia takie są wymagane jako załącznik wniosków o wydanie paszportu.

Obecnie zatem każde zdjęcie do dowodu osobistego, jak i zdjęcie do paszportu jest zdjęciem biometrycznym. Ale biometrycznym, czyli jakim?!

Zdjęcie biometryczne to zdjęcie na którym widać:
twarz osoby fotografowanej zwróconej na wprost
w sposób wyraźny brwi oraz oczy (a także źrenice!)
linię twarzy niczym nie zasłoniętą (biżuterią, włosami)

Osoba występująca na zdjęciu biometrycznym powinna zachować naturalny wyraz twarzy. Nie ma konieczności, aby widoczne były uszy!

Zdjęcie biometryczne wymiary 2021

Zdjęcia biometryczne to rodzaj zdjęcia, jednak w żaden sposób nie definiujących jego wielkości i formatu.

Ponieważ zdjęcia biometryczne w Polsce używane są przede wszystkim do dowodów osobistych i paszportów to przyjmuje się, że standardowym wymiarem jeżeli chodzi o zdjęcie biometryczne jest prostokąt o bokach 35 x 45 mm (3,5 x 4,5 cm).

Takie wymiary są podyktowane przez przepisy polskiego prawa oraz międzynarodowe normy ICAO9303