Zdjęcie do dyplomu

W życiu (niemal) każdego studenta przychodzi ten czas, że potrzebuje on zdjęcia do dyplomu. Zwieńczenie lat wysiłków i nauki zasługuje na profesjonalnie wykonane zdjęcie, dlatego zachęcam, żeby w tym celu udać się do fotografa lub skorzystać z zakład profesjonalnego.

Jakie wymagania powinno spełniać zdjęcie do dyplomu?

Zdjęcie do pracy magisterskiej (dyplomowe)

Przede wszystki zdjęcie do dyplomu powinno być ładne i przedstawiać nas w pozytywnym świetle. Po drugie powinno spełniać wymogi określone przez uczelnie co do rozmiaru.

Standardowo zdjęcie do dyplomu akademickiego ma wymiary 45 x 65 mm i przedstawia osobę fotografowaną w pozycji tzw. lewego półprofilu. W przeciwieństwie do zdjęć paszportowych nie musi być widoczne lewe ucho:-) Takie same wymiary zdjęcia co do zasady są wymagane przy zdjęciach do dyplomu licencjackiego.

Wykonując u fotografa zdjęcie dobrze jest jednak powiedzieć, jaką uczelnie kończymy, bo w zależności od tego różne bywają zdjęcia dyplomowe. Przykładowe zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów warszawskiego SGH to 35 x 45 mm, zaś poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza wynosi standardowo 45 x 65 mm (3,5 x 4,5 cm).

Różne uczelnie mają różne wymagania, dlatego warto zapytać, czy nasz uniwersytet akceptuje złożenie zdjęć czarno-białych.

Zdjęcie do pracy inżynierskiej

Zdjęcia do pracy inżynierskiej to w zasadzie takie same zdjęcia jak w przypadku pracy magisterskiej, a zatem co do zasady fotografia kolorowa lub czarno-biała, o wymiarach (poza wyjątkami) 45 x 65 mm w pozycji lewego półprofilu. Na zdjęciu widać sylwetkę do okolic splotu słonecznego.

Zdjęcie do pracy licencjackiej

Zdjęcie, które należy załączyć do pracy liecencjackiej jest takie samo jak zdjęcie do dyplomu w przypadku ukończenia studiów magisterskich lub inżynierskich.

Zdjęcie do pracy doktorskiej

W przypadku prac doktorskich wymagne są zdjęcia takie jak w przypadku pracy licencjackiej, inżynierskiej, czy doktorskiej.

UWAGA:

Zdjęcia do każdego z wyżej wymienionych dokumentów powinny być aktualne, czyli wykonane najpóźniej na 6 miesięcy przed złożeniem odpowiedniej pracy.