Zdjęcie do wizy

Wizy to dokumenty uprawniające do wjazdu oraz przebywania na terenie danego kraju odnoszące się do obcokrajowców. W kontekście zdjęć do tego dokumentu jest to o tyle ważne, że wymagania dotyczące zdjęć do wiz określają nie polskie normy, a normy międzynarodowe.

Ponieważ różnych rodzajów wiz jest na całym świcie kilkadziesiąt skupimy się na tych najpopularniejszych.

Zdjęcie do wizy amerykańskiej (USA)

Zdjęcie, które chcemy dołączyć do wniosku o wydanie amerykańskiej wizy musi spełniać określone przez Kongres USA wymogi. Co ważne zdjęcie do wizy amerykańskiej różni się znacząco od zdjęcie do naszego paszportu, czy dowodu, podobnież jak do większości wiz świata.

Wszystkie kryteria dotyczące zdjęcia wizowego są dostępne na stronie Ambasady i Konsulatu USA i choć dla zasady warto je raz przeczytać, chyba że mamy zaufanie do fotografa, który do zdjęcie będzie wykonywał.

Z przydatnych informacji – będą w zakładzie fotograficznym warto poprosić o wersję cyfrową zdjęcia, ponieważ istnieje możliwość jego załączenia w procesie zapisywania się online na spotkanie w Konsulacie (we Wrocławiu niestety póki co Ameryka nie otworzyła takiej placówki więc musimy udać się albo do Warszawy albo do Krakowa).

Wracając do wymogów to kluczowym i bardzo mocno przestrzeganym przez pracowników Konsulatu jest ten wymóg odnoszący się do aktualności zdjęcia. Podobnie jak w przypadku polskich dokumentów powinno być ono wykonane nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wymogi dotyczące zdjęcia do wizy USA:

 1. kwadratowe o wymiarach 2”, czyli 50×50 mm;
 2. kolorowe, wykonane na biały lub jasnym, ale jednolitym tle;
 3. twarz zwrócona na wprost;
 4. oczy osoby fotografowanej powinny znajdować się na wysokości od 28 do 35 mm, zaś głowa zajmować miejsce na wysokości od 25 do 35 mm;
 5. postać osoby fotografowanej powinna zajmować jedynie ok 50% całego zdjęcia – widoczna powinna być nie tylko twarz ale istotna część korpusu (mniej więcej do splotu słonecznego);

Uwaga: od listopada 2016 roku Konsulat nie akceptuje zdjęć do wiz, na których osoba nosi okulary. Zatem w przypadku zdjęcia do wizy amerykańskiej TRZEBA zdjąć okulary!

Zdjęcie do wizy do Rosji

Wymagania dotyczące zdjęcia do wizy określa specyfikacja dostępna na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady Rosji w Polsce. Można znaleźć je tu

Określone wytyczne są generalnie tożsame z tymi, które dotyczą zdjęć do polskiego paszportu i dotyczące wszystkich rodzajów wiz, o które możemy się ubiegać, gdy chodzi o wjazd na teren Federacji Rosyjskiej (wiza służbowa, wiza konsularna, wiza turystyczna etc.)

Wymogi dotyczące zdjęcia do wizy rosyjskiej:

 1. wykonane w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym ubiegamy się o wydanie rosyjskiej wizy;
 2. wymiary prostokąta o bokach 3,5 cm x 4,5 cm;
 3. wydrukowane na papierze wysokiej jakości;
 4. jasne, jednolite tło – bez żadnych przedmiotów, ani osób poza osobą fotografowaną;
 5. wykonane na wprost, prezentujące w wyraźny sposób twarz i oczy, z zamkniętymi ustami;
 6. przedstawiona postać zajmuje od 70 do 80% całego zdjęcia;

Zdjęcia do wiz Białorusi, Rosji, Wietnamu, Indii, czy Turcji są praktycznie takie same, jak w przypadku zdjęć do polskiego paszportu!